Sinds een aantal jaren schrijf ik voor het vakblad Voetvak+
Enorm verbaasd dat ik dit mocht gaan doen, gezien ik geen ster ben op het gebied van d of dt.
Gelukkig worden mijn artikelen altijd door mijn werkgeefster Voetvak+, hoofdredactrice Jacha Rootlieb, in goede woordkeuze en layout weer gegeven.
Op de pagina probeer ik meerdere artikelen te kunnen gaan plaatsen.

Veel leesplezier!

33_UIt de praktijk_01L

Klik op bovenstaande link.